Пътувания в Costa Del Sol

Към туристите с пакетни пътувания в Costa Del SolКъм туристите с пакетни пътувания в Costa Del Sol

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна проверки по повод ситуацията с туристите в Costa Del Sol, Испания.
Експертите на КЗП съветват потребителите да поддържат непрекъснат контакт с представителя на туроператора на място, да го информират своевременно за всички свои претенции и проблеми. Туристите да пазят документите за всички допълнително извършени плащания.
Когато се върнат, за да се възползват от правата си, туристите трябва да спазят указания в договора за организирано туристическо пътуване срок и начин за предявяване на рекламация към туроператора.

Няколко важни стъпки, които трябва да предприемете преди да изберете услугите на даден туроператор:
1. Уверете се, че туроператорът е регистриран.
2. Изискайте от туроператора сертификата за застраховка, която да покрие неговата отговорност за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, неплатежоспособност или несъстоятелност.
В случай че туроператорът не Ви предостави договор за застраховка, е разумно да се откажете от сключване на договор с него.
3. Настоявайте туроператорът да Ви предостави в писмен вид предварителната информация за избрания от Вас пакет.
4. Изисквайте от туроператора да Ви представи документа за заплатена застрахователна премия.

При сключване на договор изисквайте:
1. Договорът да бъде в писмена форма.
2. Изисквайте да Ви бъде издаден ваучер.
3. При заплащане задължително изисквайте документ за платената сума.
4. Трябва да знаете, че най-късно до 7 работни дни преди пътуването туроператорът трябва да Ви предостави в писмена форма информация за името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на такъв – да посочи данни за установяване на контакт с него.
ВАЖНО! Ако въпреки регистрацията на туроператора, продължавате да изпитвате съмнения относно надеждността му, бихте могли да се свържете поотделно със всеки един от контрагентите му и да проверите дали са направени резервациите в хотелите, в които предстои да отседнете, издадени ли са билетите за транспортните средства, които е предвидено да ползвате и т.н.
По-подробни указания относно ползването на услугите на туроператорите и турагентите можете да прочетете в секцията „Съвети”.

Може да харесате още...