Обучение на представители на Ведомството за индустриална собственост на Косово

КосовоДелегация от Ведомството за индустриална собственост на Косово, водена от генералния директор Флутура Хокса, посети Патентното ведомство от 23 до 25 септември. По време на визитата бе проведено обучение в рамките на европейския проект за укрепване на системата за интелектуална собственост в Косово.

Гостите бяха приветствани от заместник-председателя на Патентното ведомство Зорка Милева, която представи накратко програмата на обучението. То протече изключително интензивно, често в дискусия и диалог и бе с голяма практическа насоченост. Лектори бяха 12 служители от дирекции „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни”, „Марки и географски означения” и „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове”. Представителите на Косово се запознаха със структурата на Патентното ведомство, основните му дейности и актуални статистически данни. Основен акцент в обучението бе поставен върху закрилата на марките – правната рамка, формална експертиза, абсолютните основания за отказ, опозицията и услугите за обществеността, предоставяни за този обект на индустриалната собственост. Изнесени бяха също лекции за дейностите по правоприлагане и сътрудничеството с другите държавни институции в тази област. Делегацията се запозна и с работата на отдела по „Спорове”. В рамките на обучението бе направена обиколка на ведомството, както и посещение на Библиотеката в Техническия университет – София и запознаване с предлаганите там услуги в областта на патентната информация в сътрудничество с Патентното ведомство.

Може да харесате още...