Корея, Турция, Мексико, Норвегия и Мароко гарантират актуалност на приложението TMview

актуалностВ рамките на скорошния кръг от срещи с международни ведомства и организации за интелектуална собственост в Женева, Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, г-н Кампинос, е подписал допълнения към меморандумите за разбирателство по проекта TMview с националните ведомства на Корея, Турция, Мексико, Норвегия и Мароко. Това са ведомствата, които и доведоха до глобализирането на TMview.

Целта на това допълнение е да гарантира навременната актуализация и качество на информацията относно техните търговски марки в TMview в дългосрочна перспектива.

На практика, това означава, че информацията от участващите ведомства ще бъде актуализирана ежедневно. Освен това, регулярно ще бъдат разменяни доклади, за да е сигурно, че данните отговарят на очакванията за качество. В крайна сметка, по този начин се установяват редовни взаимоотношения между участващите ведомства във връзка с приложението Tmview и обратната връзка с потребителите.

Базата данни TMview съдържа информация от повечето национални служби в областта на индустриалната собственост в ЕС, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и редица международни партньорски служби в областта на заявките за марки и регистрираните марки извън ЕС. Информацията може да бъде намерена на всички езици, използвани в участващите ведомства. Въпреки, че данните са достъпни чрез централизирана система, всяко ведомство остава техен собственик и продължава да носи отговорност за поддържането им.

Източник: OHIM

Може да харесате още...