hfhfhfhfhfh

Корейското ведомство за интелектуална собственост се присъедини към TMclass

TMclassКорейското ведомство за интелектуална собственост (KIPO) е последното ведомство, присъединило се към TMclass.

TMclass е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоки и услуги, когато подават заявление за регистрация на търговска марка. Освен достъп до базата данни на KIPO, TMclass предлага достъп и до бази данни на европейски национални ведомства по интелектуална собственост и други големи ведомства за ИС, включително Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Японското патентно ведомство (JPO) и Швейцарския федерален институт за интелектуална собственост (IPI).

TMclass дава възможност на потребителите да търсят термини на всеки от 25-те налични езика – 22 езика от ЕС, плюс хърватски, японски и корейски. Инструмента може да се използва за проверка на списъци с термини, за да се потвърди дали са приемливи за всяко от участващите ведомства. Освен това, инструментът превежда еквивалентни термини за стоки и услуги на всички налични езици.

TMclass е достъпен безплатно за всички потребители на http://tmclass.tmdn.org/

Източник: OHIM

Може да харесате още...