Корейското ведомство за интелектуална собственост се присъедини към TMclass

TMclassКорейското ведомство за интелектуална собственост (KIPO) е последното ведомство, присъединило се към TMclass.

TMclass е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоки и услуги, когато подават заявление за регистрация на търговска марка. Освен достъп до базата данни на KIPO, TMclass предлага достъп и до бази данни на европейски национални ведомства по интелектуална собственост и други големи ведомства за ИС, включително Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Японското патентно ведомство (JPO) и Швейцарския федерален институт за интелектуална собственост (IPI).

TMclass дава възможност на потребителите да търсят термини на всеки от 25-те налични езика – 22 езика от ЕС, плюс хърватски, японски и корейски. Инструмента може да се използва за проверка на списъци с термини, за да се потвърди дали са приемливи за всяко от участващите ведомства. Освен това, инструментът превежда еквивалентни термини за стоки и услуги на всички налични езици.

TMclass е достъпен безплатно за всички потребители на http://tmclass.tmdn.org/

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...