Кординирана коалиция за престъпления против интелектуалната собственост започва работа

коалицияНа 12.07.16г. в Хага, Холандия,  Европол съвместно със Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост обявиха официално стартирането на Кординирана коалиция за престъпления против интелектуалната собственост (ККПИС), чието създаване е следствие на спогодба между двете служби, подписана през 2013г.

Създаването на този нов клон на Европол е продиктувано от нарастващите размери на престъпления, свързани с интелектуална собственост, които в световен мащаб, според данните от 2013г., достигат до 338 млрд. евро.

Основани задачи на ККПИС са:

  1. Улесняване и кординация на трансгранични разследвания.
  2. Наблюдение на тенденциите в престъпността и новъвъзникналите тенденции
  3. Повишаване на стандартите в сферара на правните и оперативните процедури, свързани със световната интелктуална собственост
  4. Повишаване на освемедоността на общността и силите на реда.

Автор: Даниела Кирилова

Източници:

https://www.europol.europa.eu/content/launch-ipc3-europe’s-response-intellectual-property-crime

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home

Може да харесате още...