Конфискувани стоки за близо 1 милиард евро

конфискувани стокиНа 14.07.2011г., от OHIM съобщиха, че засиленият контрол по външните граници на ЕС през миналата година, е довел до изземването на над 103m продукти, за които се предполага, че нарушават права на интелектуалната собственост. Очаква се тези конфискувани стоки да възлизат на над 1 милиард евро.

Годишният доклад на Европейската комисия относно митническото правоприлагане на правата върху интелектуална собственост гласи, че задържаните нелегални пратки през 2010г почти са се удвоили до 80 000, в сравнение с предишната година, като голямо е увеличението при пощенските пратки на лекарствени и козметични продукти.

Основните категории иззети стоки са цигари (34%), офис консумативи (9%), други тютюневи изделия (8%), етикети и емблеми (8%), облекла (7%) и играчки (7%).

Около 14.5% от всички конфискувани стоки са домакински продукти като шампоани, сапуни, лекарства или домакински уреди (сешоари, самобръсначки, компютърни части), които потенциално биха могли да имат неблагоприятни последици за здравето и безопасността на потребителите.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Може да харесате още...