Конференция срещу фалшифицирането в Дъблин

Дъблин - фалшифициранетоТази седмица в Дъблин, предмет на обсъждане са практики от ЕС във връзка с борбата срещу фалшифицирането. Представители на някои от най-големите европейски компании се присъединиха към представители от страните членки на ЕС по време на конференция на високо равнище, организирана от Европейската комисия и Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, с помощта на Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост.

Форумът има за цел да обедини частния и обществения сектори за съвместно решаване на проблема с фалшифицирането и пиратството в ЕС.

Организирана в Дъблин като част от ирландското председателство, конференцията е привлякла топ оратори, включително Джон Хенеси-Ниланд, Шарже д’афер в посолството на САЩ в Дъблин, френския евродепутат Франсоа Касте и Крис Ван Стеенкист от Европол, както и представители от ведомства за интелектуална собственост от целия ЕС.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...