Конференция по темите единен патент и единен патентен съд

единен патентНа 16 юли, четвъртък, Европейското патентно ведомство бе домакин на годишна конференция по темите единен патент и единен патентен съд.

Форумът е трето по рода си събитие и бе домакин на ключови оратори, които говориха пред аудитория от над 250 участници по теми, свързани с по-нататъшното развитие на пакета за единен патент.

По време на цял ден на дискусии по важни въпроси, свързани с продължаващото финализиране на въвеждането на единния патент, гостите имаха възможност да задават въпроси на експерти от националните ведомства за интелектуална собственост и патенти. В хода на деня, висши фигури от националните министерства също говориха за подготвителна работа в своите страни по очакваното финализиране на въвеждането през следващата година.

Сред основните теми, посочени от ораторите бяха характеристиките, които вече доказано са атрактивни за потребителите, като например опростена администрация и значително намаляване размера на дължимите такси. Голям брой от водещи фигури от националните съдилища също присъстваха, за да дадат своя принос към съставянето на Правилник за дейността на единен патентен съд.

Заключителни бележки бяха представени от президента на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели, който подчерта фундаменталното значение за европейската патентна система на успешното приключване на пакета за единен патент. Той подчерта, че през последните няколко месеца е свидетел на голям напредък в ратифицирането от държавите-членки, както и на Специалния комитет, чието True Тop 4 предложение ще бъде част от по-широк пакет от мерки, които предстои да бъдат приети по-късно тази година. Освен това, Президентът на ЕПВ насърчи държавите, които все още не са ратифицирали споразумението за единен патент да положат усилия и да приключат успешно процеса.

Конференцията идва във важен момент след решението на Италия да поиска да се присъедини към процедурата на пакета за единен патент. Ако искането бъде одобрено, общият брой на участващите държави-членки ще се увеличи до 26, подкрепяйки твърдението на Европейското патентно ведомство, че след като приключи въвеждането на единния европейски патент, той ще донесе ползи както за потребителите, така и за държавите-членки. Беше изразена надежда, че първия единен патент може да бъде факт през втората половина на 2016г.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...