Конференция по марки и дизайни в Европа 2013

марки и дизайни в ЕвропаАкадемията по европейско право /ERA/ организира на 7 – 8 октомври 2013г. в Аликанте ежегодната Конференция по търговски марки и дизайни в Европа. Основната ѝ цел тази година е да подготви работещите в областта за реформата на Европейската система за марки и дизайни. Ще бъдат анализирани и по-интересни и знакови случаи от правната практика.
Информация относно програмата на конференцията, таксата за участие и възможните отстъпки можете да намерите на сайта на академията.
Регистриралите се за участие в Конференция по търговски марки и дизайни в Европа един месец преди събитието, ще ползват 10% отстъпка.

Източник: БПВ

Търговска марка

Знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Промишлен дизайн

Съгласно Чл. 3. ал. 1 на ЗПД е: “видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.”

Съгл. чл.3 ал.2: “Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.”

Може да харесате още...