Конференция по повод 100 годишнината на Норвежкото ведомство за индустриална собственост

индустриална собственостOHIM ще посети Конференцията по повод 100 годишнината на Норвежкото ведомство за индустриална собственост на 12 и 13 октомври.

Двудневното събитие се провежда в Осло и ще обхване теми и бъдещи предизвикателства пред интелектуалната собственост, конкретно фокусирайки се върху ефекта от рязкия растеж и технологичния напредък, случващи се в Азия.

В дневния ред на конференцията по повод 100 годишнината на Норвежкото ведомство за индустриална собственост фигурира и защитата на търговски марки и промишлени дизайни отвъд географски и виртуални граници.

За повече информация: http://nipo.linkevent.no/IPRConference2011/

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...