Конференция за патентни специалисти и представители на промишлеността

1-2 октомври 2014
Европейско патентно ведомство, Хага

патентни специалистиУчастието на ЕПВ в дейностите, свързани с Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty, PCT) винаги е било основен приоритет на организацията. Като водещ орган на PCT, Европейското патентно ведомство представя около 40% от всички доклади за международно търсене и 50% от международните доклади за предварително проучване. В този контекст, ЕПВ за пореден път организира конференция по повод подаване на PCT заявления във ведомството.

Събитието предлага отлична възможност за среща между старши експерти Европейското патентно ведомство и други големи патентни организации, както и представители на промишлеността и на правни фирми, занимаващи се с патенти. Програмата ще насочи внимание към важни аспекти на подаването и обработването на заявления за регистрация пред ЕПВ в рамките на правомощията според Договора за патентно коопериране. Освен това, конференцията ще се фокусира и върху специфичните елементи от Японското патентно ведомство (JPO), Държавното ведомство за интелектуална собственост на Китай (SIPO) и Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO).

Присъстващите патентни специалисти ще дискутират предложения за нови услуги като допълнителното международно търсене, второто писмено становище и процедурата на допълващо търсене в Глава II, новата процедура, отнасяща се до неединност при влизането в европейска национална фаза и използването на PCT в рамките на PCT-PPH структурата.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...