Консултации по член 17 на Директивата на ЕС за авторското право

авторското правоЕвропейската комисия провежда публични консултации във връзка с чл. 17 на Директивата за авторското право в цифровия единен пазар. Тази част на Дирктивата урежда взаимоотношенията между онлайн платформите, разпространяващи съдържание и притежателите на авторско право.

ЕК очаква обратна връзка по следните основни въпроси:
  • естеството на изискваното разрешение (оторизация) от притежателите на права;
  • действията, които цифровите платформи ще трябва да предприемат, за да получат лиценз;
  • информацията, която се изисква от притежателите на права по отношение на произведенията, които те не искат, да бъдат публично достъпни;
  • съдържанието на известия за сваляне на съдържание;
  • изключения от авторско право и ограничения за потребителите на цифрови платформи;
  • механизми за решаване на спорове при потребителите на услуги.

Чл. 17 на Директивата за авторското право в цифровия единен пазар буди сериозен интерес още от миналата година, когато е подложен на дебати в месеците преди публикуването на директивата на 17 май 2019г. Целта на предвидените разпоредби е да се преодолее различното „остойностяване“ на труда им, което творците виждат между услугите за платен абонамент и безплатните рекламно-поддържани платформи, които хостват съдържание, генерирано от потребители (например YouTube).

Онлайн платформите за споделяне на съдържание извършват „комуникация с обществеността“, като предоставят на потребителите си произведения със защитени авторски права. Следователно, трябва да предприемат необходимото, за да получат лицензи от притежателите на права или в противен случай да понесат отговорност за нарушаване на авторски права.

Консултациите на Европейската комисия са насочени към лица и организации, които вече са участвали в диалог със заинтересовани страни – представители на притежатели на права, доставчиците на услуги за онлайн споделяне на съдържание, потребители, организации за закрила на права.

Писмени становища по поставените въпроси могат да бъдат подавани до 10 септември 2020 г. Те ще бъдат взети под внимание при подготвяне на насоките на Европейската комисия относно член 17 на Директивата за авторското право.

Може да харесате още...