Конкурс за публикация във връзка със Световния ден на Интелектуалната собственост

Скъпи читатели, участвайте в нашия Конкурс за публикация във връзка със Световния ден на Интелектуалната собственост 26 април 2014.

публикацияФилмите – Една световна страст

е мотото, под което СОИС отбелязва тазгодишния ден на Интелектуалната собственост.

Изпратете ни ваша разработка – статия, есе, снимка, плакат или друг вид материал, разглеждащ киноиндустрията и връзката ѝ с важни аспекти от Интелектуалната собственост – авторско право, пиратство, правна закрила и др.

Най-интересните предложения ще бъдат публикувани на страниците на ip4all: http://ip4all.com/ – международен портал за Интелектуална собственост и IPBasis: http://ipbasis.com/ – нашият информационен сайт за студенти.

На авторите на най-добрите разработки ще бъдат връчени награди – издания в областта на Интелектуалната собственост, както и ще им бъде предложен репортерски стаж в IP Bulgaria.

Всички участници ще бъдат поканени да публикуват при нас и свои бъдещи материали.

Ще очакваме вашите предложения на: editor@ip4all.com до 22.04.2014г.

Победителите в конкурса и техните материали ще бъдат публикувани на 26.04.2014г.

Поздрави,

Екипът на IP4ALL NETWORK

===========================================================

http://ip4all.com/, http://ipbasis.com/, http://ipbulgaria.bg.bg/, http://ipconsulting.eu/bg/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...