Конзола за актуална терминология в сферата на търговските марки

терминологияКонзолата за актуална терминология (TMC) е създадена, за да позволява на национални и регионални ведомства по интелектуална собственост в рамките на ЕС, да поддържат актуална Хармонизираната база данни за стоки и услуги във връзка с класифицирането на търговски марки.

Хармонизираната база данни, напълно съвместима с Ницската класификационна система, се споделя от европейски ведомства по интелектуална собственост и съдържа над 60,000 термина на всички официални езикци от Европейския съюз. Въпреки че вече се е превърнала в най-голямата база данни за класифициране на търговски марки, тя се нуждае от непрестанно разширяване, за да бъде в крачка с бързопроменящите се потребности на световния пазар, особено по отношение на нови иновативни отрасли.

TMC позволява на оторизирани експерти да поддържат базата данни посредством система, която поощрява единогласието и гарантира максимално качество на предоставяната актуална информация. TMC е отворен форум, който позволява на ведомства по интелектуална собственост да работят заедно за поддържането, и което е още по-важно, разширяването на Хармонизираната база данни, отразявайки промените на пазара.

Конзолата за актуална терминология е проект, разработен в рамките на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма, в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, национални и регионални ведомства от ЕС, потребителски организации и Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM.

Европейска мрежа за търговски марки и дизайни

Може да харесате още...