Общо комюнике относно класифицирането на стоки и услуги

стоки и услугиНа 20-ти февруари, ведомства по интелектуална собственост от Европейския съюз, участващи потребителски асоциации и Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, са публикували на своите сайтове трето Общо комюнике във връзка с ‘IP Translator’, чиято цел е да допринесе за осигуряване на ясна, кратка и последователна информация относно приемливостта на класификационните термини.

Комюникето предлага набор от насоки, които ще помагат да се установи дали даден класификационен термин е достатъчно ясен и конкретен. Информацията ще бъде отразена в част Б., раздел 3 на Насоките на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM за експертиза на класове за стоки и услуги.

Извадка: „Заявителят на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас от Ницската класификация, за да посочи стоките и услугите, които иска да бъдат закриляни с марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случай че заявката се отнася само до някои от посочените стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас има предвид.“

Освен публикуването на новото трето комюнике, миналата седмица са били актуализирани и преиздадени по-ранни общи комюникета. Така, след първоначалната си публикация, информацията за напредък и нововъведения в различни области се споделя в стегнат и ясен вид със заинтересованите страни.

Общото Комюнике относно тълкуването на ‘IP Translator’ е било изменено, за да се отразят скорошните промени в практиката по класифициране на стоки и услуги, въведени от Националното ведомство на Финландия.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни OHIM

Може да харесате още...