Сферата компютърна индустрия в Мексико се разраства

computing industryНалице е разрастване на мексиканската компютърна индустрия в много области. Саломон Гарза Кастро анализира аспектите, свързани с интелектуалната собственост като започва от една диспропорция в съотношението патентни заявки – издадени патенти в Мексико, което той обяснява с факта, че компютърните програми не се считат за изобретения по Закона за Индустриалната Собственост.

Броят на заявленията за патенти и издадени патенти в Мексико по отношение на компютърната област не е равен на общия брой на приложените разрработки. От друга страна, броят на подадените заявки за патенти и издадените патенти в Мексико се е увеличил значително и тази тенденция продължава, което би могло да стимулира бъдещи адекватни  изменения и подобрения на Закона за Индустриалната Собственост.

Може да харесате още...