hfhfhfhfhfh

Комитетът по избора за Единния патент започна работа

европейски патентКомитетът по избора на Административния съвет на EPO, който се занимава с въпросите на Единния патент проведе първото си заседание в Мюнхен в края на м. март.  За общността на патентните ползватели и за EPO това е поредното важно събитие след приемане на законодателния пакет за Единния патент през декември 2012 г. и подписването през февруари 2013 г. на международното споразумение за учредяването на Единен патентен съд.

В изказване, президентът на EPO Benoît Battistelli приветства старта на работата на Комитета по избора, за която каза, че „показва силнaта отдаденост на страните-членки за запазване на устрема и за довеждане на проекта за обединен патент до успешен край“.

Президентът Battistelli също поздрави предводителя на белгийската делегация Jerome Debrulle и предводителя на словашката делегация Lubos Knoth, за тяхното избиране с тригодишен мандат като Председател и Заместник-председател на Комитета по избора.

Комитетът започна дискусията с процедурните правила за работа и с планиране на бъдещата работа за следващите месеци. На EPO беше оказано доверието да дава и администрира единните патенти.

Важно е да се отбележи, че единният европейски патент, или т.н. патент на Общността, се различава от европейския, тъй като веднъж издаден, той придобива по-скоро териториална валидност в една от 38 страни, които са подписали ЕPC. В своята същност създаването на единна патентна защита в ЕС не е новопоявило се явление. Напротив, за пръв път Европейската комисия предлага Регламент на Съвета относно съдаването на патент на Общността през август 2000 г.

Единният съд за патентите ще има изключителна компетентност по отношение на исковете, свързани с валидността или нарушаването на единния европейски патент.

Може да харесате още...