Общи условия за електронни магазини

Комисия за защита на потребителите прие насоките за Общи условия за електронни магазини у нас, kzpКомисия за защита на потребителите (КЗП) прие насоките за „Общи условия за електронни магазини” у нас, подкрепени от уеб бранша в България, представляван от Българска уеб асоциация (БУА)

Вторият вид насоки за Общи условия при създаването на уеб сайтовете у нас прие Комисия за защита на потребителите (КЗП). Това стана след като експерти на контролния орган ги прегледаха и установиха, че клаузите в тях поставят в равноправни позиции потребителите и търговците.
Насоките са подкрепени от уеб бранша в България, представляван от Българска уеб асоциация (БУА). Те са продължение на съвместната инициатива на КЗП и БУА с основна цел подобряване на практиките при осъществяване на търговска дейност в интернет, което да доведе до по-висока защита на потребителите при пазаруване от електронните магазини.

Насоките могат да бъдат изтеглени и използвани от всички електронни магазини у нас от уеб сайтовете на КЗП (www.kzp.bg) и БУА (www.bwa.bg).

Припомняме, че в рамките на сътрудничеството и съвместната дейност между БУА и КЗП, се предвижда организиране на съвместни мероприятия, изготвяне и разпространение на информационни издания по проблеми, свързани с интернет търговията, както и сътрудничество за решаване на въпроси, свързани със създаване на условия за подобряване на търговските практики при осъществяване на търговска и рекламна дейност в Интернет, включително защитата на потребителите в дигиталната среда.

Партньорството между КЗП и БУА продължава със следващите насоки за „Общи условия за корпоративни уеб сайтове”, които предстои да бъдат обсъдени и одобрени от двете организации.

Насоки за общи условия на електронен магазин

Може да харесате още...