Иск срещу Бутик Травел

Комисия за защита на потребителите предяви иск срещу Бутик Травел butik_tavelКомисия за защита на потребителите предяви иск срещу Бутик Травел

Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу “Бутик Травел” ЕООД, с който към съда е отправено искане:
1. Да постанови преустановяване прилагането на неравноправните клаузи, съдържащи се в “Общите условия на договора за организирано пътуване” на “Бутик Травел” ЕООД поради това, че налага на потребителя да изпълни своите задължения, дори ако търговеца или доставчика не изпълни своите, както и изключва/ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон;
2. Да разпореди на “ Бутик Травел ” ЕООД да отстрани неравноправните клаузи, съдържащи се в текста на т. 5.3 и т.7.3 от “Общите условия на договора за организирано пътуване”;
3.Да постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправните клаузи;
4. Да задължи “Бутик Травел” ЕООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.
В едномесечен срок от 02.06.2014г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...