Иск срещу ЕВН България Топлофикация

Комисия за защита на потребителите е предявила иск срещу ЕВН България Топлофикация ТоплофикацияКомисия за защита на потребителите е предявила иск срещу ЕВН България Топлофикация

Комисия за защита на потребителите уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ЕВН България Топлофикация” ЕАД

Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд -Пловдив, ГО, II-ри състав по г.д.№ 2492/2013 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, т. 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ЕВН България Топлофикация” ЕАД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 20, ал. 4., чл. 21, ал. 2 и чл. 34, ал. 4 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от Топлофикация Пловдив ЕАД (ЕВН България Топлофикация ЕАД) на потребители в град Пловдив”, които КЗП счита за неравноправни.
Комисията уведомява, че съгласно определението на Окръжен съд -Пловдив, в едномесечен срок от 30.10.2013г. до 30.11.2013г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...