Иск срещу В и К Смолян

Иск срещу В и К Смолян kzpИск срещу  В и К  Смолян . Комисия за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу Водоснабдяване и Канализация  ЕООД – гр. Смолян

Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ Водоснабдяване и канализация “ ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл. 23, ал. 5 и чл. 32, ал. 2 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К Оператор “ Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Смолян, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Окръжен съд – Смолян в едномесечен срок от разгласяването всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...