Колективен иск срещу НЕТ 1 ЕООД

Комисията за защита на потребителите предяви колективен иск срещу НЕТ1 ЕООДКолективен иск срещу НЕТ 1 ЕООД. Комисията за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу НЕТ 1 ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 18.11. от „Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на НЕТ 1 ЕООД

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд –, ГО, 1-V-ти състав по г.д.№ 5984/2013 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, т. 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу НЕТ 1 ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 18.11. от „Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на “ НЕТ 1 “ ЕООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България“ и т. 18.11. от „Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на “ НЕТ 1 “ ЕООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми“, които КЗП счита за неравноправни.
Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в едномесечен срок от 01.12.2013г. до 01.01.2014 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Може да харесате още...