Реконструкция на деловодната система

Комисията за защита на потребителите прави реконструкция на деловодната системаКомисията за защита на потребителите прави реконструкция на деловодната система

Комисията за защита на потребителите информира, че поради реконструкция на деловодната система е възможно забавяне на завеждането на жалбите и сигналите, които постъпват във ведомството и съответно – извършването на проверки по тях.
Новата деловодна система се очаква да заработи в най-кратък срок. Тя ще облекчи потребителите при подаване на жалби по електронен път, тъй като ще оптимизира процеса по завеждането им.
Жалбите, изпратени чрез поместената на сайта на КЗП форма за подаване на жалби, моментално ще получават свой уникален номер, който автоматично ще се изпраща на подателя. Чрез този номер потребителят ще може допълнително да се информира за актуалното състояние на жалбата си.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...