Комисията за защита на потребителите провери 49 ВиК дружества

Комисия за защита на потребителитеКЗП повери общите условия на 49 ВиК дружества
Установени са средно по две неравноправни клаузи

Комисията за защита на потребителите (КЗП) провери 49 ВиК дружества, които предоставят услуги на физически лица, като установи средно по две неравноправни клаузи в общите условия на всяко от тях.
От постъпващите в КЗП 1000-1200 жалби на месец около 10-12% касаят електроразпределителни предприятия, топлофикации и ВиК дружества. Жалбите срещу ВиК операторите са най-малък дял сред тези за обществените услуги, но въпреки това КЗП извърши обстоен анализ на Общите условия на всички дружества предоставящи такива услуги в страната.
Едната от двете най-често срещани неравноправни клаузи предвижда при подмяна или при неизправен водомер дружеството по свое усмотрение да начисли определени количества вода, което противоречи на принципите на Наредба №4 от 14.09.2004г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В нея се посочва, че когато има такъв период, в който не може да се установи точно консумираното количество вода, се вземат предвид подобни отчетни периоди, при които коректно е отчетена консумацията за предходна година.
Втората най-често срещана неравноправна клауза в Общите условия на ВиК операторите задължава потребителите да заплащат суми в определения срок, независимо от подадени възражения срещу тях и без дружествата да извършват проверка преди това относно основателността на постъпилите възражения. Това от своя страна създава предпоставка потребителят да е длъжен да заплати сметки, които може реално да не дължи и да липсва правно основание за начисляването им. Самите Общи условия допускат като възможност грешното отчитане на сметките (предвид наличието на текстове за корекции на сметки). Затова е необходимо да бъде дадена възможност на потребителя, в случай че не е съгласен с начислените суми, да ги оспори и едва след като дружеството извърши съответните проверки, да бъде задължаван да заплати вече окончателно определената сума.
КЗП е изпратила препоръки до всички ВиК дружества за отстраняване на констатираните неравноправни клаузи. По-голямата част от операторите са се съобразили с тях и те вече не фигурират в Общите им условия. Срещу 13 дружества, които не са коригирали неравноправните клаузи съгласно препоръките на КЗП, са заведени колективни искове в съда за прогласяването на клаузите за нищожни. Три иска са приключили с решение в полза на КЗП, а в четири случая в хода на производството на колективните искове ВиК дружествата са поискали спогодба. Шест производства все още не са приключили.

Може да харесате още...