Колективен иск срещу Голд Телеком България АД

Комисията за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу Голд Телеком България АДКомисията за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу Голд Телеком България АД

„Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд, ТО VІ-2 с-в, търг. дело №2395/2010 г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу Голд Телеком България АД, с който се иска от съда да постанови решение с което:

1. Да прогласи неравноправността, респективно нищожността на точка 37.4 от „Общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на Голд Телеком България АД за предоставяне на услугата Достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата „Избор на Оператор” на територията на Република България”, с текст „Крайните потребители са длъжни:Да заплащат дължимите суми на ДОСТАВЧИКА, независимо от подадените уведомления и жалби до него за неизправно получаване или прекъсване на услугата”.

2. Да осъди Голд Телеком България АД да отстрани неравноправната клауза 37.4 от „Общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на „Голд Телеком България” АД за предоставяне на услугата Достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата „Избор на Оператор” на територията на Република България”.

3. Да постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправната клауза.

4. Да задължи „Голд Телеком България” АД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в едномесечен срок от публикуването всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”

Може да харесате още...