КЗП с 50 000 лв. търговци на цигари

Комисията за защита на потребителите глоби с 50 000 лв. търговци на цигари kzpКомисията за защита на потребителите глоби с 50 000 лв. търговци на цигари

Бургаският районен съд потвърди наказателните постановления на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за налагане на имуществени санкции по 50 000лв. на двама търговци, които са нарушили Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Единият търговец е предлагал за продажба тютюневи изделия на цени, по-ниски от посочените върху акцизния бандерол на кутията. Нарушена е нормата на чл. 29, ал. 1 от ЗТТИ, според която тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар по цени, регистрирани при условия и по ред, определени с наредба на Министерски съвет, в случая – Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. Съгласно нея тютюневите изделия не могат да се продават на дребно на цена, различна от продажната цена, обозначена върху бандерола, с който е облепена потребителската опаковка.

Другият санкциониран от Комисията за защита на потребителите търговец е продавал цигари без бандерол и не е представил пред контролния орган фактура за тяхната покупка и сертификат за произхода им. Това е нарушение на разпоредбите на чл. 30, ал.2, т.4 от ЗТТИ.

Нарушенията са установени от инспектори на Комисията за защита на потребителите при проверки в търговски обекти в Бургас по тематичната кампания „Тютюневи изделия”.

Може да харесате още...