Петдневна акция на българското Черноморие

Комисията за защита на потребителите проведе петдневна акция на българското Черноморие, more

Комисията за защита на потребителите проведе петдневна акция на българското Черноморие. Инспекторите извършиха 439 проверки, установиха 46 нарушения.

439 проверки в туристически обекти извърши Комисията за защита на потребителите (КЗП) при поредна акция на морето миналата седмица (12-16.08.), като 136 от тях са в средства за подслон и места за настаняване и 291 – в заведения за хранене и развлечения. Констатирани са 46 нарушения. За провеждане на акцията към инспекторите от регионалните дирекции на институцията във Варна и Бургас се включиха допълнителни екипи от Велико Търново, Плевен, Ловеч, Сливен, Ямбол, Търговище, Шумен, Силистра и Добрич. Заведенията и хотелите в морските курорти са проверявани за наличие на категоризация и съответствие на предоставяните от тях услуги с дадената им категория.

Сред констатираните нарушения в заведенията за хранене и развлечения е липсата на меню на български език и на цени и грамажи на предлаганите храни и напитки. Тази информация е важна за потребителите, за да се ориентират устройват ли ги цените на съответното заведение, което от своя страна може да бъде определящо дали ще останат в него или ще потърсят алтернативно. Друго нарушение в някои от проверените заведения е отсъствието на табела с вида и категорията на обекта в близост до входа, което затруднява потребителите да се ориентират за типа му и нивото на обслужване, което могат да очакват.

В някои хотели в хода на проверките инспекторите на контролния орган са установили липса на ценоразпис в близост до рецепцията с цени на нощувките и другите предлагани услуги. В други случаи е имало ценоразпис, но цените не са обявени в български лева или са били без ДДС. По такъв начин гостите не могат да се информират за услугите, които могат да ползват, и за тяхната стойност. Сред констатираните нарушения са още липсата на регистър на предявените рекламации, отсъствието на информация за броя на реализираните нощувки, предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран обект или които не отговарят на изискванията за определената категория, както и табели със заблуждаващи надписи за вида, наименованието и категорията на обекта.

Експертите на КЗП считат, че не е голям броят на констатираните нарушения спрямо броя на извършените проверки. Те обясняват тези резултати с факта, че Законът за туризма действа вече години наред и търговците са запознати с изискванията за упражняване на туристическа дейност – от една страна, и регулярните целогодишни инспекции на контролния орган – от друга.

От началото на сезона съгласно програмата за контролната дейност на институцията инспекторите на КЗП са извършили 3 600 проверки в туристически обекти по българското Черноморие, като са съставили 320 акта за нарушения. За предоставяне на туристическа услуга в некатегоризиран обект са издадени 17 заповеди за временно затваряне.

Проверките на Комисията за защита на потребителите продължават, като акцент при тях ще бъде съответствието на предоставяните туристически услуги с определената категория на обектите. Туристите могат да се обръщат с въпроси, сигнали и жалби към регионалните дирекции на контролния орган във Варна на телефон: 052/ 603 778 и в Бургас: 056/ 841 246. На разположение е и Националният телефон на потребителя: 0700 111 22.

Може да харесате още...