Нелоялна практика на телеком

Комисията за защита на потребителите забрани нелоялна практика на телеком, ощетяваща възрастните хора, 3ta_vazrastКомисията за защита на потребителите забрани нелоялна практика на телеком, ощетяваща възрастните хора

Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на телеком да използва уязвимостта на граждани от „третата възраст”, като ги подтиква да сключват неизгодни за тях договори, с чиито условия нямат възможност да се запознаят и не разбират и които ги обвързват дългосрочно. У търговеца липсва индивидуален подход, който да улесни възрастните хора в ориентацията им, нещо повече – умишлено използва тяхната накърнимост, установиха проверки на контролния орган.

Проверките са извършени по повод множество постъпили в КЗП жалби на потребители, които се оплакват срещу практиката да ги принуждават да сключват договори за нови телекомуникационни услуги, които не са им необходими.

Подателят на една от жалбите твърди, че е подведен, като е използвана неговата уязвимост предвид 78-годишната му възраст. Той подчертава, че не е имал информиран избор и е действал под давление на служителя на мобилния оператор. Доказателство за това е установеното от КЗП обстоятелство, че потребителят е положил подписа си под договор с клауза за незабавно активиране на нова услуга, за което разбира едва когато получава касова бележка със съответната сума за ползването й. Установено е още наличие на два неидентични екземпляра на договора с потребителя – единият за предоставяне на телефонен апарат, а другият – за незабавно активиране на услуга.

Обстойната проверка на практиката на телекома констатира още, че договорите се подписват набързо и на крак, тъй като липсват места за сядане на възрастни хора и няма възможност и условия те да се запознаят детайлно със задълженията, с които се обвързват. Те обикновено са по пет-шест страници с дребен шрифт, с много информация и изискват внимателен прочит. След настойчиво увещаване, по-възрастните хора подписват договорите, без да са запознати с условията в тях, а само с „разясненията” на консултантите, чиято единствена цел е сключване на договора. Действително потребителите удостоверяват волята си с подпис и е трудно да се докаже с какъв точно разговор или стимул са подведени, подтикнати или излъгани. Факт е, че след допълнителен поглед и прочит със съдействие и разясняване в къщи, например, едва след сключване на договора, възрастните хора се чувстват нещастно обвързани дългосрочно, без да им е нужно това.

КЗП установи още, че консултантите са длъжни да предлагат продуктите на телекома на всички клиенти в офисите. При заплащане на сметката си потребителите получават и примамлива оферта, за която някои от тях не са готови. Особено уязвими са възрастните хора, които поради характерна за тях слабост и неразбиране, е възможно да влязат в договорни отношения, които са в ущърб на икономическите им интереси. Хората от т.нар. „трета възраст” са по-беззащитни, тъй като може да имат здравословни проблеми, доверчиви са предвид факта, че са живели в два строя с различен начин на организация на икономиката и им е много трудно да се адаптират към настоящите пазарни условия.

Друг случай е на 73-годишен потребител, който твърди, че след посещението си в магазин на визирания телеком по повод проблем с мобилния си апарат, получил предложение за нов и така се оказал с още два договора. Проверката на КЗП е установила, че потребителят не е прочел изобщо или обстойно договора си, защото в него е отбелязано, че е семеен и на трудов договор на пълно работно време, което не е истина. В действителност потребителят е вдовец и пенсионер.
На практика жалбоподателите още същия ден се връщат в офисите на търговеца, за да пуснат жалби и да изразят несъгласие с договора или договорите, които са подписали. От тук следва изводът, че са взели решение необмислено, набързо и винаги със съдействието на служител в офиса и в този смисъл е несериозно това поведение да се приписва на отделния служител на фирмата. Очевидно тя е наложила горе описаната практика, като е поставила необходими за осъществяването й условия.

Съвети към потребителите:
За да се предпазят от договори с неизгодни за тях условия, потребителите е добре да изискват предварително да се запознаят със съдържанието на договора и едва тогава да положат подписа си. Те следва да обърнат специално внимание на:
– Месечната такса за услугата
– Срока на договора

Може да харесате още...