Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Комисията за защита на конкуренцията включи в текущия си секторен анализ и пазарите на електрическа енергия кзкКомисията за защита на конкуренцията включи в текущия си секторен анализ и пазарите на електрическа енергия Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Комисия за защита на конкуренцията разшири предмета на текущото си производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда в сектора на пренос и доставка на природен газ и по отношение на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия. КЗК ще проучи степента на прозрачност при ценообразуването в условията на прилагане на регулирани тарифи на пазарите на електрическа енергия, ще анализира наличието на вертикални ограничения, както и наличието на проблеми за конкуренцията на низходящите пазари в отношенията между разпределителните фирми и крайните клиенти. Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Секторният анализ ще бъде обединен и с текущия проект на работна група в КЗК, която извършва преглед на структурата на пазара и степента на ефективна конкуренция в подсектор Електричество на територията на България във връзка с въвеждането на ІІІ-ти Енергиен пакет. КЗК анализира промяната в модела на конкуренция, която се очаква да настъпи с оглед либерализацията на този пазар и ще укаже възможното участие на ведомството в процеса на преход. Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Целта е да се разработят възможни варианти за засилване конкурентността на пазара след въвеждане на ІІІ-ти Енергиен пакет, следвайки най-добрите практики от други държави членки на ЕС, като се подчертае самостоятелната роля на КЗК в съблюдаването на общите правила на ЗЗК и в тясно сътрудничество с националните регулаторни органи в сектора. Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Може да харесате още...