Санкции в общ размер от 182 445 лв

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции в общ размер от 182 445 лв за нелоялна конкуренция кзкКомисията за защита на конкуренцията наложи санкции в общ размер от 182 445 лв за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна на 8 дружества („Томбоу България” ООД, „Виабел” ЕООД, „Содексо Пасс България” ЕООД, „ВМ Финанс Груп” АД, „ЛФС“ ЕООД, „Етап-Адресс“ АД, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД и „Идънред България“ АД) и наложи санкции в общ размер от 182 445 лв. Санкции за нелоялна конкуренция в общ размер от 182 445 лв

КЗК установи нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Чек Дежене България” ЕООД и наложи санкция от 250 лв.Санкции за нелоялна конкуренция

Проучването показа, че ответните дружества са сключвали договори с работодатели за отпечатване и доставка на ваучери за храна в периода от 2009 г. насам. Договорите предвиждат периодично отпечатване на ваучери и са преобладаващо със срок на действие от 1 година. За целия срок на действие на договорите и за цялото договорено количество ваучери посоченото в договора възнаграждение е 0,00 лв. или 0%. Санкции за нелоялна конкуренция в общ размер от 182 445 лв

Предлагането на цени, равни или близки до нула лева, е продиктувана от съображения на оператора да получи по нелоялен начин преднина при класирането в процедури по възлагане на обществени поръчки или да сключи повече договори. Тази контрастна разлика се компенсира с по-високи цени по други договори – действителните разходи по договор, предвиждащ нулева или близка до нула лева цена, сключен обикновено от оператора при участието му в процедура по ЗОП, се покриват от приходите му по договор, сключен при директно договаряне с работодател и съответно – договорена свободно по-висока цена. По този начин се изкривяват условията на конкуренция между операторите на пазара на услугите, предоставяни на работодателите, като чрез нелоялното офериране на цени под себестойност се гарантира спечелването на целеви договори, което представлява нелоялно привличане на клиенти.

Може да харесате още...