КЗК санкционира Медицински център

Комисията за защита на конкуренцията КЗК санкционира Медицински център Афродита за заблуждаваща реклама kzkКомисията за защита на конкуренцията КЗК санкционира Медицински център Афродита за заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Медицински център Афродита” ООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 31 480 лева, съставляваща 1% от общия оборот за 2012 г. Комисията постанови прекратяване на нарушението.

Производството установи, че ответникът е рекламирал своята дейност и дейността на своя партньор – английската тъканна банка „Фючър Хелт Технолоджис Лимитид” (ФХТ) в специализираното списание „Дева Мария” и в брошура, като е акцентирало на прилагателното „единствената” банка в Европа, която притежава пълен лиценз за крио съхранение на стволови клетки и кръв от пъпна връв. Използваният израз според Комисията създава погрешно впечатление, че единствено тази тъканна банка притежава нужните акредитации в Европа за извършване на съответните услуги.

Впечатлението от създадената заблуда също така се подържа и от факта, че не съществува централизирана система в Европа, в която може да бъде проверена посочената в рекламата информация, а именно съществуват ли и други акредитирани тъканни банки в Европа, които имат пълен лиценз за крио съхранение.

КЗК счита, че твърдението, че посочената тъканна банка е единствената в Европа, притежаваща пълен лиценз за крио съхранение и съответно е единствената, която взима и изследва венозна кръв от майката непосредствено след раждането по метода PCR, е в състояние да мотивира потенциалните потребители да предпочитат ползването на тези услуги от ответното дружество.

Доколкото ответното дружество не представи доказателства (писмено одобрение от тъканната банка), че английската тъканна банка се е представяла за „единствената” банка в Европа, която притежава пълен лиценз за крио съхранение и съответно единствената, на която е издаден лиценз от Организацията за Човешки тъкани, Комисията счита, че отговорност за достоверността на текста следва да носи именно рекламодателят „Медицински център Афродита” ООД.

Може да харесате още...