Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства

Образувани производства за нарушения на Закона за защита на конкуренциятаВ периода от 16.07 до 30.07. 2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства:

Открито производство срещу  Валмарк България

Производство № КЗК/447/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на  „Зотафарм“ ООД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Валмарк България“ ЕООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция – Глава 7 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Открито производство по искане на „Сторе“ ЕООД 

Производство № КЗК/446/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Сторе“ ЕООД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Данте Интернешънъл“ СА, с предмет забрана за нелоялна конкуренция – Глава 7 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Предстояща концентрация между „ФИНАНСОВИ АКТИВИ” АД и „ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ” АД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, по смисъла на глава V от ЗЗК.  Търговските дейности на въпросните предприятия са:

– „ФИНАНСОВИ АКТИВИ” АД – придобиване на предприятия или дялови участия в търговски дружества;

– „ЕРСТЕ ГРУП ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – финансов лизинг на движими вещи и недвижими имоти.
Очаква се операцията да окаже въздействие върху следния съответен продуктово-географски пазар в страната: – пазар на финансов лизинг на територията на Република България.
Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите.

Висшия Административен съд върна за преразглеждане молбата на „Нет 1“ ЕООД срещу „ТВ – Нет“ ООД

Производство № КЗК/437/2015

Висшия Административен съд върна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за преразглеждане молбата на „Нет 1“ ЕООД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на ТВ – Нет“ ООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Предстояща концентрация между СЕЛТИК БИДКО С.А Р.Л. и АЛВОГЕН ЛЮКС ХОЛДИНГС С.А Р.Л.

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК),  е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на СЕЛТИК БИДКО С.А Р.Л., Люксембург да осъществи концентрация по смисъла на гл. V от ЗЗК посредством придобиване на контрол върху предприятието на АЛВОГЕН ЛЮКС ХОЛДИНГС С.А Р.Л., Люксембург съответно върху контролираните от него предприятия. Търговските дейности на въпросните предприятия в страната са както следва:

1. СЕЛТИК БИДКО С.А.Р.Л. – дружество, учредено със специална цел, непряко контролирано от някои Фондове Си Ви Си, които са лица с частна собственост, чиито дейности включват предоставяне на инвестиционни консултации на и/или управление на инвестиции от името на инвестиционни фондове.

2. АЛВОГЕН ЛУКС ХОЛДИНГС С.А.Р.Л. – производство и продажба на лекарствени продукти; търговия на едро с лекарствени продукти. Според уведомителя се очаква операцията да окаже влияние върху следните продуктово- географски пазари в страната: – пазари на лекарствени продукти – пазари на търговия на едро с лекарствени продукти.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение въз основа на разпоредбите.

Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по искане на „Фалкон Бест“ ЕООД

Производство № КЗК/430/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Фалкон Бест“ ЕООД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Вип Шоп“ ООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

КЗККомисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на ЗК „Уника живот“ – дъмпингови цени на медицински застраховки

Производство № КЗК/429/2015

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на ЗК „Уника живот“. За установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на ЗК „Медико – 21“ АД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция – дъмпингови цени на медицински застраховки – Глава 7 от Закона за защита на конкуренцията ЗЗК.

Може да харесате още...