Нарушения срещу Ален Мак

Комисията за защита на конкуренцията глоби Рубелла за нарушения срещу Ален Мак ален макКомисията за защита на конкуренцията глоби Рубелла за нарушения срещу Ален Мак

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 29 и чл. 30 от ЗЗК от страна на „Рубелла Бюти” АД и наложи на дружеството две имуществени санкции от 456 800 лв. и 114 200  лв.

Производството е образувано по искане на Ален Мак България ЕАД. Дружеството е мажоритарен собственик и член на Надзорния съвет на Ален Мак АД (в несъстоятелност).

Производството установи, че с писмо от 4 март 2013 г. до всички членове на „Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика”, Рубелла Бюти е представило факти в изопачен вид и е внушило, че от страна на „Ален Мак – България” ЕАД има извършени противозаконни действия, поради подадени заявки от негова страна за регистрация на марки като тези, за които вече е поискало отмяна. КЗК счита, че по този начин ответникът е увредил доброто име на своя конкурент, тъй като няма установено противоправно деяние от страна на молителя.

На второ място проучването показа, че на 13.02.2013 г. ответното дружество е изпратило уведомление до своите партньори, в което изрично посочва, че е официален собственик на всички търговски марки и дизайни на обявеното в несъстоятелност „Ален Мак” АД и изисква опаковките за тези продукти да бъдат доставяни единствено на „Рубелла Бюти” АД. Към тази дата обаче дружеството все още не е титуляр на правото на собственост върху марките на „Ален Мак” АД, поради което, изрично подчертавайки качеството си на официален собственик на тези марки, е заблудило съответните адресати.

Може да харесате още...