Забранено споразумение

Комисията за защита на конкуренцията санкционира дружества за забранено споразумение кзкКомисията за защита на конкуренцията санкционира дружества за забранено споразумение

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от 2 019 лв. на „Транском Автогара“ ЕООД и 630 лв. на „Галис Автогара“ ООД за нарушение по чл. 21 от ЗЗК – злоупотреба с господстващото положение на пазара за достъп до територията на Автогара Юг – гр. Русе, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара за предоставяне на таксиметрови услуги в града и да засегне интересите на потребителите посредством прилагането на различни условия за един и същ вид услуга.

КЗК санкционира с 1 754 лв. „Хепи“ ООД за извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК – участие в забранено споразумение между предприятия, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на предоставяне на таксиметрови услуги, като го разделя географски и ограничава предоставянето на таксиметрови услуги на територията на гр. Русе.

Комисията проучи поведението на наемателя на Автогара Юг „Транском Автогара“ ЕООД, на последващия наемател (от 1 януари 2013 г.) „Галис Автогара“ ООД и на „Хепи“ ООД – единствената таксиметрова компания, която има право да ползва паркоместа на автогарата, без да заплаща такса от 1 лв. за 15-минутен престой по силата на договор за отдаване под наем, подписан с „Транском Автогара“ /„Галис Автогара“ ООД.

КЗК счита, че преференциалните условия за достъп до автогарата на таксиметровия превозвач „Хепи“ ООД поставят в неравноправно положение преките конкуренти на дружеството и увреждат структурата на този пазар. Поведението на „Транском Автогара“ ЕООД/„Галис Автогара“ ООД и „Хепи“ ООД представлява забранено споразумение между предприятия, в резултат на което се обособява територия (в случая автогарата), на която се налага едно дружество с по-благоприятна позиция спрямо останалите, в резултат на което се премахват стимулите за конкурентните таксиметрови компании и се ограничава предоставянето на таксиметрови услуги.

Продължителността на нарушението е от 01.10.2004 г. до м. август 2013 г.

Може да харесате още...