Нарушение от Бизнес Каталог ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение от Бизнес Каталог ЕООД кзкКомисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение от Бизнес Каталог ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Бизнес Каталог” ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 1 % от размера на нетните приходи от продажби за 2012 г., равняваща се на 3 890 лв.

Производството е образувано по искане на „Ител” ЕООД. Дружеството предоставя интернет реклама на фирми чрез сайта www.catalog.bg, регистриран през 2004 г.

Проучването установи, че чрез свои представители и служители ответникът се е свързал с различни дружества, клиенти на „Ител” ЕООД, без да идентифицира ясно себе си като доставчик на услугата рекламно място в интернет или като се е обозначавал с наименованието на сайта на молителя catalog.bg. По този начин клиентите на молителя са били въведени в заблуждение относно доставчика на услугата и мястото на интернет рекламата.

Ответникът също така се е опитал да привлече клиенти чрез посочване на негативи на своя конкурент и недобросъвестно използване на информация за клиентите на молителя и датите на сключените с тях договори, станала известна на управителя на „Бизнес Каталог” ЕООД като бивш служител на „Ител“ ЕООД.

Размер на санкцията до 2 % от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната финансова година равняваща се на 3 890 лв. (три хиляди осемстотин и деветдесет лева).

Може да харесате още...