Колективна марка – създаване на стойност от традиционни занаяти

колективна марка

Снимка: ONAPI

Занаятите в Доминиканската република произхождат от Taina (местнo коренно население), испански и африкански култури. Комбинацията от тези култури поражда уникална форма на художествено изразяване. Характерни за тях са интензивните цветове. Традиционните познания и ноу-хау на каменните скулптури в и около местността Имберт датират от 60-те години на миналия век.

Асоциацията на занаятчиите, работещи с вкаменено дърво (ASOARTEP) е създадена през 1997 г., за да признае уникалните качества на тези занаяти. Нейната цел е да защити местното традиционно културно изразяване и да насърчи развитието на местните занаяти.

Създаване на стойност чрез колективна марка

През 2011 г. ASOERTEP регистрира „IMBERLITA“ като колективна марка за вкаменените дървени занаятчийски произведения в Имберт.

За разлика от традиционните търговски марки, колективните марки обикновено принадлежат на група или асоциация и тяхното използване е запазено за членове на групата. Функцията на колективните търговски марки е да информират обществеността за отличителната характеристика на продукта, за който се използва колективната марка. Като такава, използването ѝ обикновено е обвързано с изпълнението на определени условия.

Регистрацията на колективна марка IMBERLITA оказва положително въздействие върху живота и дейността на местните занаятчии.

Брандът позволи на занаятчиите от района да участват в колективен процес, който дава стойност на тяхната работа. Без колективна марка това не би било възможно, тъй като на повечето занаятчии им липсва капитал и опит за създаване на брандове или стартиране на рекламни дейности“ – Пабло Гарсия, президент на ASOARTEP.

Според г-н Гарсия използването на колективна марка предлага на туристите гаранцията, че творбите, които купуват, са автентични и че парите, които плащат, ще отидат на местните занаятчии. Това от своя страна засилва международното признание на майсторството в региона. Регистрирането на колективна марка е довело и до спад в броя на имитациите.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...