Иск срещу ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ

Колективен съдебен иск срещу ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯКолективен съдебен иск срещу ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ

Комисията за защита на потребителите към министерството на икономиката на Република България, уведомява всеки заинтересован потребител, че предявява колективен съдебен иск срещу ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата в раздел 11 „Подпис на потребителя“ от типов „Договор за мобилни услуги“ по програма „Go Web Start“ на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, която регулаторният орган счита за неравноправна.

Увредени лица по смисъла на закона са всички абонати на дружеството, сключили договор за мобилни услуги по програмата  „Go Web Start“ на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД. Комисията за защита на потребителите уведомява, че съгласно Софийски градски съд, в двумесечен срок, считано от публикацията, включително в ежедневника, всяко увредено лице може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...