Иск срещу ФАКТОР И.Н. АД

Колективен иск срещу ФАКТОР И.Н. АД kzpКолективен иск срещу ФАКТОР И.Н. АД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ФАКТОР И.Н.“АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл.7, ал.1 и ал.2 и чл.9 от раздел V. „Неизпълнение, Неустойки, Предсрочна изискуемост на кредита.“в „Договор за микрокредит“, предлаган от „ФАКТОР И.Н.“АД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в двуседмичен срок, считано от публикацията, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...