Иск срещу ОК Супер Лукс ООД

Колективен иск срещу ОК Супер Лукс ООД kzpКолективен иск срещу ОК Супер Лукс ООД

Във връзка с предявен колективен иск срещу ОК Супер Лукс ООД, Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма уведомява всички лица, ползвали таксиметрови услуги на ОК СУПЕР ЛУКС ООД в периода 01.01.2009 г. – до 12.04.2013 г. и увредени от него, поради използваните заблуждаващи обозначителни знаци по таксиметровите му автомобили, че могат да заявят пред СГС, І-2 състав по гр. д. № 63 от 2011 г., желанието си да участват в процеса или желанието си да се защитават самостоятелно. Това те могат да направят с писмена молба подадена в съда в едномесечен срок от публикацията.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...