Колективен иск срещу „Елфи Турс“ ЕООД

Колективен иск срещу "Елфи Турс" ЕООДКолективен иск срещу „Елфи Турс“ ЕООД.

Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Елфи Турс“ ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на т. 69 от Общите условия за организирано туристическо пътуване, предоставяни от „Елфи Турс“ ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисия за защита на потребителите уведомява, че съгласно определението на СГС, в едномесечен срок от разгласяването, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...