Иск срещу Водоснабдяване и канализация

Колективен иск срещу Водоснабдяване и канализация ЕООД – гр. Добрич vikКолективен иск срещу Водоснабдяване и канализация  ЕООД – гр. Добрич

Комисия за защита на потребителите уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – гр. Добрич за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23, ал.5 и чл.32, ал.2 от „Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от Оператора “ Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – гр. Добрич, които КЗП счита за неравноправни.
Комисията уведомява заинтересованите, че съгласно определението на Добричкия окръжен съд, в едномесечен срок от 22.08.2014г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...