Колективен иск на КЗП срещу Глобул

Колективен иск на КЗП срещу Космо България Мобайл ЕАД - Глобул

Колективен иск на КЗП срещу Космо България Мобайл ЕАД – Глобул

Искът на КЗП е срещу подвеждаща информация, публикувана на сайта на Глобул. На потребителите се съобщава, че при сключване на договор с Глобул за някоя от абонаментните програми Globul Web & Talk, те ще получат неограничен трафик в мрежата на Глобул. Оказва се обаче, че според условията на договора, трафикът е неограничен до изчерпването на определеното в съответния плана количество МВ. След изчерпване на това количество, трафикът вече е ограничен.

Според КЗП оповестяване на подобна информация, която очевидно не отговаря на действителните условия на програмата и умишлено подвежда потребителите, представлява нелоялна търговска практика. Рекламата би могла да доведе до изграждане на погрешна представа у потребитяля, която да го накара да подпише договор и да закупи съответния пакет, макар той реално да не отговаря на неговите изисквания. По този начин, мобилният оператор би могъл да наруши равнопоставеността на съответния пазар и да навреди на неговата конкурентност.

Комисията за защита на потребителите е поискала от Софийски градски съд да постанови прекратяване тази практика, а също така да се забрани подобна да бъде прилагана в бъдеще. Съгласно изискванията на ГПК, свързани с колективните искове, с свое определение СГС предоставя срок до 26.08.2011 потребителите да изразят желание да се присъединят към иска. Информация за предявения иск, делото и присъединяването на ищци е поместена на сайта на КЗП.

Изготвил: Теодора Димитрова


Може да харесате още...