ДЕНЯТ НА КОЗМЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

козметикаБългарската Национална Асоциация по Етерични Масла, Парфюмерия и Козметика, има удоволствието да покани всеки, който желае да присъства на този празник. Събитието ще се състои в парк-хотел „Санкт Петербург”, при основният ресторант (партер) в 13ч. По време на церемонията ще се връчи Приз „Българска Роза” на отличилите се фирми от етеричномаслената и парфюмерийно – козметичната промишленост. Потвърждението за участие трябва да се направи до 08,05,2009г., на тел./факс: 032/967 835, e-mail: office@bnaeopc.com.

По време на Деня на българската козметика се срещат производителите и търговците на етерични масла и суровини за козметичната промишленост, вносителите и производителите на опаковки, производителите и търговците на козметични продукти. Това е Денят, в който се прави равносметка за постиженията през изтеклата календарна година и се връчват призове и грамоти на най-добрите в бранша.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...