Одобрени промени в Ницската класификация за стоки и услуги

класифициране на стоки и услугиПо време на 25-тото Заседание на Експертния комитет към Ницския съюз, проведено между 27 април и 1 май 2015 Ведомството за европейска марка и дизайн OHIM представи Предложение за промени в Заглавията на класове и Обяснителните бележки.

Ницската Класификация е основната система използвана за класифициране на стоки и услуги за целите на регистрацията на търговски марки. През по-голямата част от времето след първото си издание, Класификацията е достъпна и използвана в печатна форма като обичайно с нея се правят справки при добавянето на необходимата информация в заявки за регистрация на марки; но времената се променят. В наши дни, една заявка за регистрация на търговска марка обикновено се подава по електронен път, а справка за правилното класифициране е възможна посредством подредена по азбучен ред база данни. Тази еволюция е променила ролята, изпълнявана от заглавията на класовете, когато някои термини не се откриват в азбучния списък, а те всъщност предоставят по-конкретни и недвусмислени насоки. Точно по тази точка някои заглавия на класове не отговарят на актуалните изисквания на потребителите.

Направеното предложение за промени има за цел да доведе до по-голяма яснота и точност на 11 заглавия на класове от Ницската Класификация, както и на обяснителните бележки към тях, с цел да се премине към предоставяне на система за класификация, която дава по-насочени и полезни насоки за потребителите и осигурява по-точни „общи указания“ за сферите на стоките и услугите в съответния клас. Споменатите заглавия на класове са тези на клас 6, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28 и 31. Премахнати са изрази като “и стоки от тези материали, които не са включени в други класове”, а вместо това в обяснителните бележки се включват конкретни примери за стоки и услуги, попадащи в или извън съответния клас.

Предложението е резултат от задълбочени дискусии и продължителни обсъждания на изтъкнати европейски експерти от ведомства за интелектуална собственост с участието и на представители на потребителските асоциации MARQUES и INTA.

Предложението е прието на 29 април от Ницския експертен комитет на Световната организация за интелектуална собственост в своята цялост, а промените ще влязат в сила с публикуването на 10-тото издание на Ницската Класификация на 1 януари 2016г.

Източник: Alicante News

Може да харесате още...