ФОРМА НА КИТАРА – 3D ТЪРГОВСКА МАРКА

През последните няколко седмици, Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ U.S.P.T.O. регистрира четири търговски марки, свързани с формата на китара. От всеки от заявителите за регистрация на търговска марка е поискано да докаже придобита отличителност. Това означава, че всеки кандидат трябва да докаже чрез сведения за продажби, реклама и др., че индустрията и потребителите разпознават тези дизайни като показател за произход.

1) Rickenbacker International Corporation (Rickenbacker) подават заявка за регистрация на търговска марка на своята китара като 3D “дизайн на конфигурация на китара” с приоритет 3 по-ранни регистрации на търговска марка за дизайн на китара (U.S. Reg. Nos. 2513845, 2749116, и 2703395. Според американското законодателство за търговски марки, експертизата може да приеме, като годно доказателство за придобита отличителност, притежанието на една или повече по-ранни регистрации на същата търговска марка.)

3D търговска марка

Експертизата отказва регистрация въз основа на (i) функционалност, заявявайки, че “много от претендираните характеристики [от чертежа] … имат функционално предназначение” и (ii) липса на отличителен характер. Rickenbacker отговарят с претенция за придобита отличителност и допълнителна претенция за предходна регистрация на дизайн на китара (U.S. Reg. No. 2696920).

С редактиран чертеж, в който отпада претенцията за няколко функционалности, първото възражение е преодоляно.

Относно отличителния характер, Rickenbacker отговарят, че формата на тяхната електрическа китара се използва от 1958, и “емблематична”, а и се възприема като луксозен бранд в китарния свят. Твърдението е подкрепено от декларации на известни музиканти. Експертизата приема представените доказателства и разрешава регистрацията на търговска марка (U.S. Reg. No. 4774991) на 21 чли, 2015г.

2) Bruce Alfred Wright (BAW) подава заявление за регистрация като 2D търговска марка на “продуктова конфигурация за настройваща сглобка/кутия, разположена под моста (bridge) на китарата.

търговска марка

BAW правят пояснението, че тяхната търговска марка “се състои от необичайна и уникална конфигурация за настройване … която не е широка използвана в отрасла с музикални инструменти“. BAW предявяват и претенция за придобита отличителност, въз основа на своето изключително право върху марката от 2007г., направените рклами и декларации, посочващи, че марката на BAW “е разпознаваема от потребителите и индустрията с музикални инструменти като търговска марка за … [BAW] продукти.”

Експертизата уважава претенцията за отличителност, но тъй като марката се счита за “конфигурацията или формата на самите стоки,” търговската марка е 3D, а не 2D и следователно трябва да се представят описание и чертеж на 3D търговска марка. BAW правят необходимата актуализация и регистрацията (U.S. Reg. No. 4767088) е издадена на 7 юли 2015г.

3) Gibson Brands, Inc. (Gibson) подават заявление за регистрация на “необичайна конфигурация на глава за настройка на струнен музикален инструмент, а именно китара” с “буквения” елемент GIBSON.

търговска марка

Експертизата възразява срещу регистрацията поради (i) липса на отличителен характер – дизайна на продукт не подлежи на регистрация, без доказване на придобита отличителност; и (ii) необходимостта от нов чертеж, с който отпада претенцията за някои функционални аспекти (с пунктирана линия).

Gibson предоставят доказателство за отличителност, търговската марка “се състои от дизайн на конфигурация за част от струнен музикален инструмент заедно с отличителната и известна стилизирана GIBSON® марка (‘Flying V Headstock Design’). Дизайна на Gibson е разпознаваем от потребителите и те считат Gibson за показател на произхода на музикалния инструмент.

След редактиране на описанието и чертежа, регистрацията на посочената търговска марка (U.S. Reg. No. 4758471) е издадена на 23 юни 2015г.

4) HOSHINO GAKKI CO., LTD. (HG) подават заявление, за да защитят своя дизайн на китара, (“конфигурация на леко овален отвор в тялото на китарата, включваща набраздена ръкохватка с четири улея на дългата страна, най-близо до края на китарата и гладка повърхност на другата дълга страна.

търговска марка

Във връзка с това заявление за регистрация на търговска марка, експертизата изисква информация относно придобита отличителност, в отговор на което HG предоставя данни за продажби и реклама, както и информация от Wikipedia. След разглеждане на допълнително предоставената информация, заявката е одобрена и регистрацията за търговска марка (U.S. Reg. No. 4775227) е издадена на 21 юли 2015г.

Източник: Aversano IP Law
За контакти: Trademarks@aversanoiplaw.com

Може да харесате още...