Кипър се присъедини към DesignView

cyСчитано от 10 ноември 2014г., Търговският регистър на Република Кипър (DRCOR), който е част от Министерството на търговията, промишлеността и туризма на страната предоставя информацията за своите промишлени дизайни, които да станат достъпни през инструмента за търсене на дизайни DesignView.

Интегрирането на DRCOR е конкретен резултат от дейностите по Програмата на Фонда за сътрудничество, управляван от Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM в сътрудничество с европейските партньори на организацията.

С това последно разширение общият брой ведомства, участващи в DesignView става 18. Освен ведомството на Кипър участват и тези на България, Бенелюкс, Чехия, Естония, Испания, Франция, Гърция, Италия, Литва, Латвия, Малта, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия и OHIM.

С прибавянето на повече от 300 кипърски дизайна, DesignView вече предоставя информация и достъп до общо почти 2,5 милиона промишлени дизайнa.

От създаването си през 2010 г., Фондът за сътрудничество към OHIM създава и разработва IT решения за използване в областта на интелектуалната собственост. Някои от инструментите са в помощ на проверителите, други са предназначени за бизнеса, а трети са създадени за правоприлагащите органи. Инструментите на Фонда за сътрудничество предоставят богата информация по въпроси, свързани с търговска марка, промишлен дизайн и класифициране.

Инструментът за търсене на промишлен дизайн  DesignView предоставя бърз и директен достъп до заявени и регистрирани дизайни на Общността, както и промишлени дизайни в отделни държави. Основната му цел е да предоставя на потребителите достъп до обширна база данни, изградена на базата на информация, предоставена от различни източници по най-лесния и ефективен начин.

След въвеждането на DesignView през ноември 2012г, инструментът е обслужил около 935.000 бр търсене на промишлени дизайни от 137 различни държави, като потребителите от Германия, Испания, Франция и Великобритания са сред най-честите потребители.

Източник: OHIM

Може да харесате още...