Кипър дигитализира регистрови документи, свързани с търговски марки

регистрови документиDRCOR (Department of Registrar of Companies and Official Receiver) в Кипър успешно приключи дигитализацията на своите регистрови документи, свързани с търговски марки. Дигитализацирането е в резултат на проекта „Capture and Store Historical Files“ на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO.

През 2018 г. DRCOR дигитализира над 47 000 досиета на търговски марки и дизайни. Дигитализацията на регистрови документи в Кипър започва през януари 2020 г. в тясно сътрудничество между екипи на EUIPO и DRCOR. Въпреки предизвикателствата през последните месеци, свързани с COVID-19, екипите на DRCOR, EUIPO и доставчиците на услуги са успели да дигитализират всичи 359 регистрови книги.

Проектът, осъществен в рамките на Европейските проекти за сътрудничество на EUIPO, има за цел да цифровизира хартиени файлове в националните и регионалните ведомства за интелектуална собственост на ЕС. Цифровизацията ще осигури лесен и бърз достъп до документация и данни, свързани с досиетата на търговски марки и промишлени дизайни.

В края на миналия месец IPBulgaria писа за постижението на страната ни в тази насока. В рамките на проекта „Capture and Store Historical Files“ повече от 3.3 милиона страници, възлизащи на 77 000 отделни досиета на търговски марки са дигитализирани в Патентно ведомство на Република България.

Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO си е поставила за цел създаването на работна среда без хартия, в която потребителите да комуникират по електронен път с националните и регионалните ведомства за интелектуална собственост в рамките на Европейския съюз.

Може да харесате още...