Неравноправни клаузи в договори за ипотечни кредити в швейцарски франкове

КЗП с препоръки към кредитни институции за отстраняване на неравноправни клаузи в договори за ипотечни кредити в швейцарски франкове Комисия за защита на потребителитеКЗП с препоръки към кредитни институции за отстраняване на неравноправни клаузи в договори за ипотечни кредити в швейцарски франкове

Комисията за защита на потребителите ( КЗП ) отправи препоръки към кредитни институции да отстранят неравноправни клаузи в договорите си за отпускане на ипотечни кредити на потребители в швейцарски франкове.
Кредитите се отпускат в швейцарски франкове, клиентите получават сумата през курс купува на банката в евро, като в същото време е предвидено погасителните вноски да се изчисляват в швейцарски франкове по курс продава към датата на падежа.
Контролният орган извърши проверка по случаите във връзка с жалби на граждани, които са предоставили договорите си. На свое заседание Комисията взе решение, че в договорите се съдържат неравноправни клаузи, изразяващи се в следното:

• Няма критерий и методика, по които да се определя размерът на базовия лихвен процент, представляващ основен компонент при формирането на основния лихвен процент по кредита;
• Размерът на погасителните вноски става известен едва в момента на падежа и зависи от курс продава на швейцарския франк;
• Целият риск от промяната на курса на швейцарския франк е за сметка на кредитополучателя;
• Разминаване на начина на броене на сроковете при погасяване на вноските с уредения в българското законодателство.

КЗП препоръчва на кредитните институции в срок от 14 дни да премахнат или променят констатираните неравноправни клаузи в договорите си така, че те да не поставят в неравновесие правата и задълженията на двете страни. В случай че дружествата не се съобразят с препоръките, КЗП ще заведе колективен иск в съда за прогласяването им за нищожни.

Може да харесате още...