КЗП се среща с представители на търговски вериги

КЗП се среща с представители на търговски веригиКЗП се среща с представители на големи търговски вериги

На 13 март, от 10.00 ч. в зала „Триадица 1” на Гранд хотел София ще се проведе среща между Комисията за защита на потребителите и представители на големи търговски вериги. Темата на форума е „Законодателство за защита на потребителите в България – споделяне на опит, практика и предложения за постигане на ефективна защита и сигурност на потребителите”.
Срещата се организира по повод Световния ден на потребителите – 15 март. На нея ще бъде споделен натрупаният опит на КЗП при контролната дейност преди всичко върху защитата на икономическите интереси на потребителите в условия на икономическа криза и свито потребление и в частност – разрешаването на потребителските жалби. Предвижда се да бъдат обсъдени прилаганите у нас и съществуващите в други страни добри търговски практики в тази насока.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Източник: http://www.kzp.bg

Може да харесате още...