КЗП проверява безопасността на велосипедите

КЗП проверява безопасността на велосипедитеКомисията за защита на потребителите проверява безопасността на велосипедите.

Инициативата, която Комисията за защита на потребителите (КЗП) стартира, е в продължение на започналите в началото на сезона тематични проверки по направлението безопасност и касае продажбата на велосипеди. Търговците ще бъдат проверявани за това дали предоставят необходимата информация на клиентите относно безопасната употреба на велосипедите и притежават ли необходимите документи, удостоверяващи съответствието на стоките с изискванията за безопасност.

Във връзка с инициативата за проверки на детски стоки за свободното време и по-конкретно ролкови кънки, тротинетки и скейтборди е установено, че по-често е налице задължителната предварителна информация и търговците разполагат с документите, удостоверяващи безопасността на предлаганите продукти. В един от случаите, обаче, е констатирано предлагане на скейтборд, за който търговецът не е успял да докаже, че е безопасен и поради това е предприел доброволни мерки за унищожаването на наличните количества от модела.
В рамките на кампанията за проверки на увеселителни съоръжения за деца са извършени 55 проверки на безопасността на предлаганите услуги в обществено достъпни открити и покрити увеселителни обекти с поставени атракционни съоръжения. В 7седем от случаите са установени нередности и са предприети административни мерки. При четири от тях е наложена административната мярка „временно спиране предоставянето на услугата”, тъй като търговците не са представили документи, доказващи съответствието с изискванията за безопасност на предлаганата услуга. Съоръженията ще заработят едва като бъде извършена оценка на безопасността им и ако тя покаже, че не са рискови. В останалите три случая е наложена административната мярка „преустановяване предлагането на услугата” до отстраняване на видимите несъответствия съгласно изискванията на Наредба №V-12-707 от 15.11.2013г. и Наредба № 1 от 12.01.2009 г. Пускането на тези услуги отново ще стане едва когато бъдат изпълнени предварителните условия, които ще я направят безопасна. В 90% от случаите /при 48 от проверките/ е установено, че се предоставя задължителната предварителна информация по ясен и разбираем начин. При тях продължават проверките на документите, удостоверяващи безопасността на предлаганата услуга, преди тя да бъде пусната в действие и за извършваните периодични инспекции за безопасност на съоръженията.

Източник: Комисия за защита на потребителите

Може да харесате още...